Höjda priser på standarddetaljer

Med anledning av höjda priser från våra leverantörer justerar vi priserna på våra standarddetaljer med +4,0% – fr o m 2023-02-01.