Utrymme att expandera solanläggningen med ytterligare 75,0 kWp när utbygget står klart under våren 2021.