SPECIALTILLVERKNING: HÖGPRECISIONSTILLVERKNING I MINDRE SERIER, FRÅN ENSTYCK TILL FÅTAL!

Härdning

Kontakta oss

VåRA KOMPETENSER

Specialtillverkad produkt härdad i våra ugnar

Vi har 3 st härdugnar och 2 st anlöpningsugnar. Härdugnarna programmeras för att köras varje natt så att godset är klart på morgonen. Metallprodukten tas ut och kyls. Därefter anlöps den två eller tre gånger.

Härdning & anlöpning

Härdning är en värmebehandling som görs bland annat på stål och metaller för att

frambringa hårdhet och hållfasthet. Processen går till genom att upphettningen av materialet skapar en kemisk reaktion där atomerna vid en bestämd temperatur bildar en ny molekylstruktur. Detta kallas för austenit, och kännetecknas bland annat genom att materialet har tappat sin magnetism. Kyls materialet ned snabbt kommer det att återgå till sin föregående struktur, men genom att kyla ned det snabbt förhindrar man materialet att hinna återgå – och den nya molekylstrukturen blir permanent. Austenit som kyls ned snabbt blir till martensit.

Martensit är hårt och sprött, och spricker därför lätt. För att göra materialet hållfast tilltas anlöpning. Detta görs i en anlöpningsugn, med lägre temperatur än härdugnen. Denna ugnen behandlar materialet i en temperatur på mellan 150 till 650 grader för att reducera skörhet och spänningar, samt återge önskvärda egenskaper – så som magnetism exempelvis.

Härdning i egna ugnar

Vi på Bimex har tre stycken härdugnar och tre stycken anlöpningsugnar. Härdugnarna är programerade för att köras varje natt så att godset är klart på morgonen för att snabbt kylas ner. Därefter anlöps materialet två eller tre gånger.

Är du intresserad av att veta mer, eller har frågor gällande våra produkter och tjänster – tveka inte att kontakta oss via mail eller telefon!

YouTube video

Beställ produkter

  Ange önskade produkter

  1

  För tillverkning (gäller ej standardprodukter):

  2

  För tillverkning (gäller ej standardprodukter):

  3

  För tillverkning (gäller ej standardprodukter):

  4

  För tillverkning (gäller ej standardprodukter):

  5

  För tillverkning (gäller ej standardprodukter):