VÅRA KOMPETENSER

Härdning av metal i egna ugnar

 

Härdning & anlöpning 

Härdning är en värmebehandling som görs bland annat på stål och metaller för att 

frambringa hårdhet och hållfasthet. Processen går till genom att upphettningen av materialet skapar en kemisk reaktion där atomerna vid en bestämd temperatur bildar en ny molekylstruktur. Detta kallas för austenit, och kännetecknas bland annat genom att materialet har tappat sin magnetism. Kyls materialet ned snabbt kommer det att återgå till sin föregående struktur, men genom att kyla ned det snabbt förhindrar man materialet att hinna återgå – och den nya molekylstrukturen blir permanent. Austenit som kyls ned snabbt blir till martensit.

Martensit är hårt och sprött, och spricker därför lätt. För att göra materialet hållfast tilltas anlöpning. Detta görs i en anlöpningsugn, med lägre temperatur än härdugnen. Denna ugnen behandlar materialet i en temperatur på mellan 150 till 650 grader för att reducera skörhet och spänningar, samt återge önskvärda egenskaper – så som magnetism exempelvis. 

Härdning i egna ugnar 

Vi på Bimex har tre stycken härdugnar och tre stycken anlöpningsugnar. Härdugnarna är programerade för att köras varje natt så att godset är klart på morgonen för att snabbt kylas ner. Därefter anlöps materialet två eller tre gånger. 

Är du intresserad av att veta mer, eller har frågor gällande våra produkter och tjänster – tveka inte att kontakta oss via mail eller telefon!

.

Kontakta oss

BÄST I SVERIGE PÅ HÅRDSVARVNING

Nyheter från Bimex

Bimex byggnation 2020/2021

15:42|0 Comments

Beställ produkter från vårt lager

Vill du veta mer om oss?

Ta del av vårt produktutbud här på webbplatsen eller kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig!

Kontakta oss

Ta del av Bimex nyheter!