Verksamhetspolicy inom kvalitet och miljö

Motala 2018-02-28

Bimex Verktyg AB tillverkar och säljer verktygskomponenter. Våra kunder finns i hela Sverige och är plåtpressare, verktygsmakare, pressgjuterier, maskinbyggare och mycket mer. Med egen tillverkning av stansar och dynor är vår flexibilitet stor när det gäller både standard- och specialdimensioner.

Bimex största tillgång är nöjda kunder. Vi uppfyller kundernas krav på flexibilitet och leveranskapacitet.

Vår produktion, med en rationell och mycket modern maskinpark, bidrar till smidiga lösningar med både hög precision och korta ledtider. Kunnig och engagerad personal ser till att produktkvaliteten och leveranssäkerheten efterlevs.

Bimex Verktyg AB ska upprätthålla en kvalitetsnivå som motsvarar kundens krav och förväntningar. Verksamheten ska bedrivas, och ständigt förbättras, på ett sådant sätt att en god arbetsmiljö säkerställs och negativ påverkan på den omgivande miljön minimeras.

Varje anställd ska vara medveten om kvalitetsfrågornas betydelse, för att i sitt arbete medverka till ett ständigt pågående kvalitets- och förbättringsarbete, som ger oss säkra processer med inriktning på att göra rätt från början.

Vi ska medverka till ett långsiktigt hållbart samhälle och värna om vår natur och omgivning. Vi ska välja material och arbetsmetoder som ger låg miljöbelastning.

Detta har vi valt att genomföra på följande sätt: 

  • Erbjuda en god och säker arbetsmiljö där det är säkerställt att personalen är rätt utbildad och att det finns lämplig säkerhets- och nödutrustning tillgänglig.
  • Använda tillverkningsmetoder som inte skadar miljön, undvika luft-, vatten- och annan förorening, minimera hälso- och säkerhetsrisker samt ta hand om avfall på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
  • Återanvända och återvinna material i största möjliga mån.
  • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering.
  • Sträva efter att använda energi med sparsamhet i verksamheten.
  • Uppfylla gällande lagar och andra relevanta krav.