VÅRA MASKINER

Fräsning – mjukfräsning & hårdfräsning

Vi har en Kitamura MyCenter 3XD, en HAAS VF2-SS och en HAAS VF4-SS för både mjuk- och hårdfräsning.
Vi arbetar med MasterCam för beredning, och kan även konvertera Catia-filer.

Kontakta oss